Le dicton basque du 25 juillet

"Amari egindako zorrak ez dira inoiz ordaintzen'' 
(Les dettes faites à sa mère ne se paient jamais)