Le dicton basque du 26 décembre

"Eguberri ondorengo lehenbiziko sei egunak nolako, urrengo lehenbiziko sei ilabeteak alako"
(Tels les premiers six jours après la Noël, tels les premiers six mois de l'année)
Saint Jean Pied de Port en 1911