Le dicton basque du 20 septembre

"Denbora eta ontasuna oren oroz mudatzeko errex dire eta haiñitz 
dago goizian irriz zeiña baitago arratsean nigarrez eta marraskaz"
(Le temps et la fortune se changent en peu d'heures, 
et tel rit bien le matin qui le soir gémit et pleure)